Onze huisregels:

 1. Van zodra u een afspraak bij ons maakt, gaat u akkoord met onze huisregels.
 2. Alle prijzen voor het trimsalon zijn VANAF prijzen. Deze zijn deels gebaseerd op de adviesprijzen van Trimcanis (Beroepsfederatie voor hondenverzorging). De eindprijs is afhankelijk van de staat van de vacht, duur van de trimbeurt, medewerking van de hond en eventuele aanwezigheid van parasieten. Wanneer de vacht deels of volledig geklit of verwaarloosd is, wordt er een supplement van minstens 25€ aangerekend.

Algemeen tarief is 45€ per uur.

 1. Kom op tijd naar uw afspraak en breng uw hond aangelijnd binnen. Laat uw hond zijn behoeften doen vóór de trimbeurt. Indien uw hond in het salon zijn behoefte doet, zal dit vergoed dienen te worden. (5€ ontsmettingskost)

Tip: kom 5 minuutjes vroeger zodat u nog even een kleine wandeling kan maken. U kan tot aan het water wandelen en eventuele poepzakjes daar in 1 van de 2 vuilbakken deponeren.

 1. Gelieve bij annulatie tenminste 24u op voorhand contact op te nemen, hetzij telefonisch, hetzij sms/whatsapp, NIET per mail. Bij een eerste annulatie in minder dan 24u zal er niets worden aagerekend, er kan altijd iets onvoorziens gebeuren. Vanaf de 2e annulatie in minder dan 24u tijd van de voorziene afspraak OF bij het niet komen opdagen zonder enige vorm van verwittiging (no-show) wordt er 45 euro aangerekend. U krijgt dan een factuur toegestuurd.

Indien u tijdig verwittigt (min 24u vóór de afspraak) dan bent u vrij van enige vergoeding. Wij behouden ons het recht om wanbetalers, veelvoudige laatkomers en/of annuleerders te weigeren.

 1. Bij de eerste afspraak: gelieve het vaccinatieboekje mee te brengen. We hebben nog enkele gegevens van u (de klant) en de hond nodig. Alle info die wij opslaan, is enkel voor eigen gebruik en zal niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
 2. Wanneer uw hond bijna klaar is, sturen we een sms (of bericht via whatsApp) met daarin de gevraagde tijd van ophaling van je hond en eventueel een afwijkende prijs.

Indien u te vroeg bent, gelieve nog even in de auto te wachten. Dit is om stress bij uw hond en bij ons te vermijden omdat uw hond dan beweeglijker is bij een afwerkingsmoment.

 1. De trimbeurt dient bij ophaling van uw hond volledig betaald te worden. Dit kan cash (liefst gepast) of met Payconic/bankapp (QR-code) betalen.
 2. Van zodra u een afspraak maakt, gaat u akkoord dat we foto’s en/of video's mogen maken van uw hond om op onze Facebookpagina/website te plaatsen OF om de staat van uw hond zijn/haar vacht vast te leggen en deze te gebruiken als bewijs van vachtverwaarlozing.
 3. U hebt een meldingsplicht bij het maken van de afspraak indien uw hond parasieten of een (besmettelijke) huidziekte) heeft. Als compensatie voor reinigen en ontsmetten van het salon zal er een extra kost van 10€ aangerekend worden.
 4. Ook indien de hond bij eerdere trimbeurten agressie vertoonde, bent u verplicht dit te melden. Voor onze eigen veiligheid kan er gebruik gemaakt worden van een muilkorf. We behouden het recht om de trimbeurt aan te passen of stop te zetten. Bij eventuele schade aan de trimmer of het materiaal zal dit moeten vergoed worden.
 5. Indien uw hond binnen de 12u na de trimbeurt symptomen vertoont die betrekking zouden hebben met de trimbeurt of gebruikte producten, dient u ons onmiddellijk te verwittigen en zich naar onze dierenarts te wenden. Indien u liever naar uw eigen dierenarts gaat, dient deze dierenarts contact met ons op te nemen. Indien er geen diagnose door een dierenarts wordt vastgesteld binnen de 12u na de trimbeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor medische of andere kosten.
 6. De eigenaar van het trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade, respectievelijk verloren gaan van het dier, is de eigenaar van het trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier. Hierbij neme men een marktconforme prijs van een soortgelijk dier van soortgelijk ras, behoudens dwingend rechterlijke bepaling.